โปแลนด์การเปลี่ยนแปลงในสภา และอัตราเงินเฟ้อ

0
716

อัตราเงินเฟ้อ

จากการรายงานข่าวของประเทศโปแลนด์พบว่า นาย Rafal Sura จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของศาลปกครองสูงสุด โดยได้ผ่านการโหวตในสภาตุลาการแห่งชาติประเทศโปแลนด์แล้ว และจะนำเสนอต่อประธานาธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการสืบต่อไป

และทางด้านอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามในประเทศโปแลนด์สัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นในภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยมีสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินจาก 4 ใน 10 คนได้ร้องเรียนให้  ดำเนินการปรับนโยบายการเงินให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่ง ถ้านาย Rafal Sura หลุดจากตำแหน่ง ก็อาจจะทำให้เกิดความผันผวนของค่าเงินมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามจากการคาดการณ์ต่อให้มีหรือไม่มีนาย Rafal Sura ก็ตามพบว่าค่า CDI เริ่มมีการปรับนโยบายทางการเงินให้อยู่ในระดับมาตรฐานแล้ว โดย CPI เฉลี่ยในปี 2021 นี้อยู่ที่ 4% แต่เตรียมใจไว้ด้วยว่าในอีกไม่กี่เดือน ค่า CPI อาจจะสูงถึง 5% เลยทีเดียว ซึ่งเป็นอัตราที่อยู่เหนือขอบเขตจุดมุ่งหมายของธนาคารแห่งชาติโปแลนด์ 2.5% + / -1% โดยการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อส่วนหนึ่งได้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดจากการเก็บขยะและค่าไฟฟ้า และมีการตรึงราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจจากภาวะโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ อาจส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยยิ่งกว่าเดิมก็เป็นได้

และเหนือไปจากการอ่านค่าเงินเฟ้อในประเทศอื่น ๆ ที่มีแววค่าเงินเฟ้อในช่วงนี้แล้ว พบว่ามีแววจะก้าวหน้ามากขึ้นในการเปิดจุดอีกครั้งที่ CPI และจะสูงขึ้นจนไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว