สหราชอาณาจักรเรียกร้องให้สหภาพยุโรปเปลี่ยนกฎการค้า

0
785

กฎการค้า

รัฐบาลอังกฤษมีปัญหากับกฎการค้าหลังเจรจากับสหภาพยุโรป ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปตึงเครียด รัฐบาลกล่าวว่าสหราชอาณาจักรจะได้รับความชอบธรรมในการระงับข้อตกลง Brexit แน่นอน

นับตั้งแต่สหราชอาณาจักรออกจากการยอมรับทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป ปลายปี 2020 ความสัมพันธ์ได้ปะทุขึ้นจากข้อตกลงทางการค้าสำหรับไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็นส่วนเดียวของสหราชอาณาจักรที่มีพรมแดนติดกับ 27 ประเทศ ข้อตกลงการหย่าร้างของทั้ง 2 ฝ่ายเกิดขึ้น ทำให้ต้องมีการดำเนินการทางศุลกากรและการตรวจสอบชายแดนสำหรับสินค้าบางอย่างที่เคลื่อนย้ายระหว่างไอร์แลนด์เหนือ และส่วนที่เหลือของสหราชอาณาจักร กฎระเบียบดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาพรมแดนที่เปิดกว้างระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป โดยเป็นเสาหลักของกระบวนการสันติภาพของไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งได้สร้างความขุ่นเคืองแก่สหภาพแรงงานอังกฤษในไอร์แลนด์เหนือ ที่มีพรมแดนติดกับทะเลไอริช และทำให้ความสัมพันธ์กับส่วนที่เหลือของสหราชอาณาจักรอ่อนแอลง การกระตุ้นมาตรา 16 อาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและอดีตสมาชิกกลายเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง สหภาพยุโรปพร้อมที่จะแสวงหาแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์  นอกจากนี้สหภาพยุโรปกล่าวว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันรู้ดีว่าจะมีการตรวจสอบเมื่อลงนามในข้อตกลง Brexit

ทำให้สหราชอาณาจักรตัดสินใจออกจากตลาดเดียวของสหภาพยุโรป มีการใช้กฎการค้ากับเทปสีแดงกับที่กำลังจะออกจากสหราชอาณาจักร กับสินค้าที่เข้ามาในอังกฤษ สหราชอาณาจักรกำลังมองหาช่วงหยุดนิ่ง ซึ่งเป็นระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้การตรวจสอบและข้อจำกัดด้านสินค้าบางอย่าง ทำให้ต้องออกมาร้องเรียนในครั้งนี้เพื่อหาความชอบธรรม