NFP และ Forex : NFP คืออะไร ทำการซื้อขายได้อย่างไร?

0
915

NFP คือ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ สำหรับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจำนวนงานที่เพิ่มขึ้น โดยการนับตัวเลขนี้ไม่รวมพนักงานในฟาร์มพนักงานของรัฐ พนักงานในครัวเรือนส่วนตัวและพนักงานขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

โดยทั่วไปแล้วการเผยแพร่ NFP ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างมากในตลาด FOREX โดยปกติข้อมูล NFP จะเผยแพร่ในวันศุกร์แรกของทุกเดือนเวลา 08.30 ข้อมูล NFP มีความสำคัญเนื่องจากมีการเผยแพร่ทุกเดือน ทำให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีมากเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจ ข้อมูลนี้ได้รับการเผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานที่สามารถพบได้ในปฏิทินเศรษฐกิจ การจ้างงานเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญมากสำหรับธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่ออัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูง ผู้กำหนดนโยบายมักจะมีนโยบายการเงินแบบขยายตัว ซึ่งมีการกระตุ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ เป้าหมายของนโยบายการเงินแบบขยายตัวคือ การเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงานให้มากขึ้น ดังนั้นหากอัตราการว่างงานสูงกว่าปกติเศรษฐกิจก็น่าจะทำงานได้ต่ำกว่าศักยภาพ และผู้กำหนดนโยบายก็จะพยายามกระตุ้น นโยบายการเงินแบบกระตุ้นทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง และลดความต้องการเงินดอลลาร์ ซึ่งเป็นรูปแบบเงินไหลออกจากสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำ

จากรูปด้านบนแสดงให้เห็นว่า FOREX มีความผันผวนอย่างไรหลังจากการเปิดตัว NFP ผลลัพธ์ NFP ที่คาดไว้สำหรับวันที่ 8 มีนาคม 2019 คือ 180k (การเพิ่มงาน) แต่ผลลัพธ์ที่แท้จริงกลับมีการเพิ่มงานเพียง 20k เป็นผลให้ Dollar Index (DXY) อ่อนค่าลงในมูลค่าและความผันผวนเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ค้า Forex ต้องระวังการเผยแพร่ข้อมูล เช่น NFP ผู้ค้าอาจหยุดชะงักเนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้นสเปรดก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน และสเปรดที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่การเรียกมาร์จิ้นขึ้นมา