ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น ความเชื่อมั่นของลูกค้า IG

0
1111

ความเชื่อมั่นของลูกค้า IG (IGCS) ไม่เหมือนใคร เป็นกรรมสิทธิ์และอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้า ก่อนอื่นเข้ามาทำความรู้จักกับนิยามก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์กัน โดย IG Client Sentiment (IGCS) เป็นเครื่องมือที่ผู้ค้าสามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์ทางเทคนิค หรือพื้นฐานที่กว้างขึ้น IGCS รวมการวางตำแหน่งผู้ค้าปลีกทั้งยาวและสั้น เพื่อกำหนดความรู้สึก ข้อมูลนี้แสดงในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ ช่วยทำให้ผู้ค้ามองความไม่สมดุลของตลาด ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสที่ดีขึ้น

อันแสดงให้เห็นถึงตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นมีน้อยและห่างกันมาก โดย 2 สิ่งที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด คือความสนใจแบบเปิดในตัวเลือก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับหุ้นและรายงานความมุ่งมั่นของผู้ซื้อขาย (CoT) การใช้ IGCS เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสามารถช่วยทำให้ผู้ค้ายืนยันหรือหักล้างสัญญาณที่เกิดจากกลยุทธ์การซื้อขายที่กว้างขึ้นได้ ทั้งเทคนิคพื้นฐานและเทคนิคอื่น ๆ ใช้ในการวัดแนวโน้มช่วงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น ฯลฯ ดังนั้นการรวม IGCS จึงใช้ข้อมูลอีกชั้นเพื่อช่วยในการตรวจสอบสมมติฐาน IGCS ถือได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำ เนื่องจากใช้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก IGCS ครอบคลุมเพียงองค์ประกอบเดียว ของสมการตลาด ผู้ค้าจึงไม่ควรพึ่งพาเครื่องมือ IGCS เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจซื้อขาย แต่สามารถนำไปเป็นองค์ประกอบได้ ผู้ค้ารายย่อยมีส่วนร่วมในการป้อนข้อมูลของตลาดเพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วปัจจัยอื่น ๆ จะมีอิทธิพลต่อตลาดนั้น ๆ อย่างมาก

ยกตัวอย่างเช่นแผนภูมิ EUR / USD ที่เรานำมาเสนอนี้ แสดงลักษณะที่คาดการณ์ได้ โดยอาจเกิดขึ้นกับ IGCS ไฮไลต์อยู่บนแผนภูมิแสดงการเพิ่มขึ้นของสถานะ Short สุทธิจากผู้ค้ารายย่อย ซึ่งใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคา หรือการแข็งค่าของ EUR ในกราฟราคา