คำศัพท์สำคัญของ Forex ที่ต้องรู้สำหรับนักเทรดมือใหม่

0
1927

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจเกิดการผันผวนหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ ไม่ยกเว้นแม้แต่ตลาดค้าเงินอย่างฟอเร็กซ์ที่เป็นตลาดขนาดใหญ่ก็ตาม ดังนั้นนักลงทุนจะต้องทำการศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด การซื้อ-ขาย ทฤษฎี กลยุทธ์ รวมทั้งความรู้พื้นฐานอย่างความหมายของคำศัพท์ต่างๆที่ใช้กันในตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งก็จะเป็นคำศัพท์เฉพาะของตลาด ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถอ่านบทความ ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับตลาดฟอเร็กซ์ได้อย่างเข้าใจ บทความนี้จึงขอนำเสนอคำศัพท์ที่ควรทราบก่อนที่จะเข้ามาลงทุนในฟอเร็กซ์

1. ฟอเร็กซ์ (Forex) ย่อมาจากคำว่า Foreign Exchange Market หมายความว่า ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เราสามารถเข้ามแสวงหากำไรหรือลงทุนได้จากผลต่างของสกุลเงิน โดยการซื้อขายผ่านโบรกเกอร์

2. โบรเกอร์ (Broker) คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเทรดเดอร์กับตลาดฟอเร็กซ์ โดยการรรับคำสั่งซื้อจากเทรดเดอร์ส่งไปยังตลาดกลางเพื่อทำการซื้อ-ขาย อีกที  ซึ่งเทรดเดอร์รายย่อยไม่สามารถส่งคำสั่งเองได้ ปัจจุบันโบรกเกอร์ในตลาดฟอเร็กซ์เป็นบริษัทต่างประเทสทั้งสิ้น เนื่อจากในประเทศไทยเองยังไม่มีกฏหมายรองรับจึงทำให้ไม่สามารถก่อตั้งบริษัทภายในประเทศได้

3. เอเวอเรจ (Leverage) คือสัดส่วนของเงินที่โบรกเกอร์ให้เรายืมเอามาเทรด ซึ่งระบุเป็นสัดส่วน เช่น 1:100 หมายความว่า ถ้าเรามีเงิน 1 บาท โบรเกอร์จะให้เรายืมเทรดอีก 100 บาท ทั้งนี้ค่าLeverageจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีที่เราเลือกเปิดในการเทรด และการให้บริการของแต่ละโบรกเกอร์ด้วย

4. สเปรด (Spread) คือความต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขาย ซึ่งค่าความต่างนี้จะเป็นส่วนที่โบรกเกอร์ได้รับไป ค่าสเปรดของแต่ละค่าสกุลเงินก็จะต่างกันไปตามแต่ละโบรกเกอร์ สเปรดมีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบคงที่และแบบลอยตัว

5. คอมมิทชั่น (Commission) คือค่าบริการครั้งเดียวที่ลูกค้าจ่ายให้โบรกเกอร์เมื่อทำการเทรด

6. Ask Price เป็นราคาที่ตลาดต้องการขายในสกุลเงินนั้นๆ เช่น ถ้าราคาของคู่เงิน USD/CHF เป็น 1.4532 ราคา ask คือ 1.4532 หมายความว่าคุณจะต้องใช้เงิน 1.4532CHF เพื่อจะซื้อ 1 USD

7. Bid Price เป็นราคาที่ตลาดต้องการซื้อในสกุลเงินนั้น เช่น ถ้าราคาของคู่เงิน USD/CHF เป็น 1.4532 ราคา ask คือ 1.532 หมายความว่าหากคุณขาย 1 USD  จะได้รับเงิน 1.4532 CHF

8. คู่เงินสกุลหลัก (Major Currency Pairs) คือคู่สกุลเงินที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างเงินสกุลดอลลาร์กับกลุ่มสกุลเงินที่ถูกซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมาและแพร่หลาย เช่น  USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD

9. คู่เงินสกุลรอง (Minor Currency Pairs) คือคู่เงินที่ไม่มีสกุลเงินหลักอย่าง USD หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Cross Currency เช่น EUR/JPY GBP/JPY เป็นต้น

10. อินดิเครเตอร์ (Indicator) ตัวชี้วัด เป็นเครื่องมือที่เกิดจกาการนำตัวเลขข้อมูลดิบของราคาหรือปริมาณการซื้อ-ขาย มาคำนวณด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ เทรดเดอร์จะนำอินดิเครเตอร์เหล่านี้มาใช้วิเคราะห์ตลาดและทิศทางราคา

11. Pip (Price interest Point) คือหน่วยที่เล็กที่สุดของราคาของคู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD : 1 pip จะเท่ากับ 0.0001

12. แนวโน้ม (Trend) คือทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา เพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าราคาไปเคลื่อนไปในทิศทางใด ขึ้น (Uptrend)หรือลง (Downtrend) หรือ ไม่แน่นอน (Sideway)

คำศัพท์ต่างๆที่ใช้กันในตลาดฟอเร็กซ์ล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นสำหรับเทรดเดอร์ทั้งหลาย หากคุณไม่เข้าใจความหมาย การอ่านบทความหรือการสนทนากับเทรดเดอร์คนอื่น อาจสร้างความสับสนให้กับคุณได้ คำศัพท์เหล่านี้เป็นเพียงคำเบื้องต้นเท่านั้น เมื่อคุณเทรดไปนานๆคุณจะยิ่งได้รู้จักคำศัพท์อีกมากมายที่มีใช้ในตลาดฟอเร็กซ์ จะทำให้คุณเข้าใจตลาด เข้าใจการเทรดมากขึ้น