เจาะคำถาม Stagflation จะกลับมาหรือไม่

0
773

Stagflation

พบข้อจำกัดของการเจริญเติบโตทั่วโลกในปี 2021 โดยมีการพัฒนาตั้งแต่การจัดหาวัคซีนไปจนกระทั่งการจัดหาเกือบทุกอย่าง การขาดวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น และในขณะเดียวกันก็มีการประกอบกับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตามเมื่อมีการวิเคราะห์อย่างเจาะลึกแล้ว พบว่าแรงกระตุ้นของภาวะเงินเฟ้อเหล่านี้อาจถูกลบด้วยการกระตุ้น ให้ธนาคารกลางผลักดันนโยบายต่อไป ทางด้านฝ่ายนิติบัญญัติก็ได้ทำงานด้วยการออกมาตรการกระตุ้นทางการคลังเในสหรัฐฯ และยุโรปเพื่อทำให้ทุกอย่างเกิดการเดินหน้า และชักชวนให้ผู้นำธุรกิจลงทุนในรูปแบบของการใช้จ่ายเงินทุน ซึ่งมาพร้อมกับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อจำกัดของการเติบโตเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2021 มีการดำเนินการตั้งแต่การจัดหาวัคซีน ไปจนถึงข้าวของนานาชนิด ถึงแม้ว่าจะยังพบความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดการค้าในปัจจุบันก็ตาม แต่ภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลในอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้ โดยการผลิตจัดเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจระดับโลก และ ณ ขณะนี้แรงผลักดันด้านการผลิตเต็มไปด้วยความชัดเจน ซึ่งข้อจำกัดทางด้านอุปทานมีความเกี่ยวข้องกับการชะลอตัวของอุปสงค์

ในส่วนผลผลิตโรงงานในยุโรปดูเหมือนจะชะลอไป ในเดือนพฤศจิกายน 2020 ภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมได้มีการฟื้นตัวอยู่ที่ 98.9% มีการดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำ 70.6% ในเดือนเมษายน ทางด้านเดือนกุมภาพันธ์ 2021 การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงอยู่ที่ 98.5% ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ในยุโรป ทางด้านยอดการผลิตต่อเดือนลดลง -16% ในเดือนพฤศจิกายน 2020 จนกระทั่งถึงเดือนมีนาคม 2021 ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของยุโรปมีร้อน ๆ หนาว ๆ เศรษฐกิจทั้งหมดหดตัว -1.7% ในไตรมาสแรก