ยูโรโซนเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจ นำไปใช้กับการลงทุนใดบ้าง

0
500

การลงทุน

จากสภาวะอันไม่สู้ดีเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ระดับโลก จึงทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่ไปทุกประเทศและทุกโซน แต่ทางยุโรปเตรียมตัวที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง ด้วยการปล่อยเงินกู้ยืมโดยให้ประเทศต่าง ๆ ยื่นข้อเสนอยืมเงิน และนำเสนอว่าจะนำเงินกู้ไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจด้านไหนบ้าง ซึ่งมีการวิเคราะห์ออกมาได้ดังนี้…

  • 37% ต้องการที่จะลงทุนและปฏิรูปสภาพภูมิอากาศ สภาวะโลกร้อนอย่างเร่งด่วน
  • 20% ต้องการผลักดันกระตุ้นเศรษฐกิจทางทัล

โดยประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มักจะมีการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ยิ่งกว่านี้ เพื่อทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวโดยเร็วที่สุดอ้างอิงจากแผนการของเยอรมัน ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตัวเองกล่าวว่า 50% ที่ได้วางแผนเอาไว้ จะเน้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล ประเทศส่วนใหญ่ในแถบยูโรโซนจะใช้จ่ายเงินมากกว่า 40% ไปกับการลงทุนด้านสภาพอากาศและการปฏิรูปสังคมโดยรวม โดยจำนวนเงินทุนที่จะนำมาลงกับค่าใช้จ่ายด้านสภาพอากาศโดยรวมแล้ว คิดเป็นโครงการละ 16 พันล้านยูโรซึ่งเป็นจำนวนเงินทุนที่เตรียมไว้สำหรับการดำเนินโครงการ ทางด้านสภาพอากาศโดยเฉพาะซึ่งเหมาะมากกับประเทศอิตาลี ส่วนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านดิจิทัล มีความสำคัญที่สุดในประเทศเยอรมนีส่วนประเทศกรีซและโปรตุเกส มีการร่างโครงการในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสมดุลมากกว่าประเทศอื่น ๆ

ส่วนกรีซยังคงให้ความสำคัญการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับทุนด้านมนุษย์อย่างมาก คิดเป็น 17% โดยเน้นทักษะการจ้างงานเป็นหลัก เพราะว่าทักษะการจ้างงานของกรีซนี้ยังคงตามหลังประเทศอื่นในเขตยูโรโซนมาก นับตั้งแต่วิกฤตทางการเงินโลกก็ไม่ดีขึ้น และยิ่งมาเจอกับ โควิด-19 อีกยิ่งย่ำแย่เข้าไปใหญ่