PayPal พร้อมลุยในสหรัฐอเมริกายกระดับการแข่งขันด้านการชำระเงิน

0
769

PayPal

PayPal Holdings Inc จะยกระดับการชำระเงินพร้อมทั้งลดค่าใช้จ่าย ในการประมวลผลของธุรกรรม Visa และ Mastercard บางรายการ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกตะลึงหลังจากที่การชำระเงินดิจิทัลมีการแข่งขันสูงขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงอำนาจที่เพิ่มขึ้นของ Paypal ในตลาดออนไลน์

PayPal จะเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย 3.49% บวกกับ 49 เซ็นต์เท่านั้น ส่วนอัตราที่สูงกว่าก็ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่า เช่น… PayPal Checkout, Pay with Venmo และ PayPal Credit ผู้ขายจะเสียค่าใช้จ่าย 2.59% บวก 49 เซ็นต์เพื่อให้ PayPal เป็นผู้ดำเนินการให้ ก่อนที่จะมีการปรับตั้งค่า PayPal เรียกเก็บเงินจากผู้ขาย 2.9% บวก 30 เซ็นต์ในการประมวลผลการชำระเงินในการทำธุรกรรมออนไลน์จำนวนมาก ซึ่งจากอัตราที่ลดลงนี้ช่วยทำให้ PayPal สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้มาก โดยจากการสำรวจข้อมูลพบว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงขนาดกลาง พบบัญชีที่ใช้งานอยู่ 392 ล้านบัญชี และบัญชีผู้ค้า 31 ล้านเจ้าทั่วโลก ทำให้ PayPal เป็นหนึ่งในบริษัทชำระเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด PayPal เล็งเห็นถึงความเจริญของธุรกิจออนไลน์ในช่วงการระบาดใหญ่ เนื่องจากผู้บริโภคที่ถูกกักตัวอยู่ที่บ้านมีการใช้เงินออนไลน์มากขึ้น และมีการซื้อของออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางบริษัทประมวลผลการชำระเงิน 285,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พบเพิ่มขึ้น 49% จากไตรมาสแรกของปี 2020

ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ขึ้นมาและเป็นมากกว่าการกำหนดราคาอย่างแน่นอน Paypal ดำเนินงานเพื่อทำให้แน่ใจว่าลูกค้าจะคิดว่า PayPal เป็นกลยุทธ์การชำระเงินที่ครอบคลุมและไม่ใช่แค่รูปแบบการชำระเงินเดียว อีกทั้งยังมีความคุ้มค่ามากที่สุด