มอนเตเนโกรอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจากับยุโรปเพื่อลดภาระหนี้ให้จีน

0
1095

มอนเตเนโกร

สถาบันการเงินของรัฐในยุโรปพร้อมที่จะรีไฟแนนซ์หนี้ให้กับมอนเตเนโกร ที่มีจำนวนมากถึง 809 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับจีน ซึ่งจะส่งผลช่วยทำให้สาธารณรัฐเอเดรียติกสามารถเก็บเงินและลดอัตราดอกเบี้ยได้ ปักกิ่งได้ลงทุนเงินจำนวนหลายพันล้านในภูมิภาคนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน ซึ่งจะส่งผลทำให้การขยายตัวของสหภาพยุโรปตะวันออกมีความซับซ้อนมากขึ้นได้ ในปี 2014 มีการวางแผนการก่อสร้างทางหลวงที่ทอดยาวจากชายฝั่งเอเดรียติกของมอนเตเนโกร ไปยังชายแดนเซอร์เบีย ทำให้หนี้ของมอนเตเนโกรเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 103 ของผลผลิตทางเศรษฐกิจ ในการประชุมของคณะกรรมการรัฐสภาด้านการเงินและงบประมาณ

ทางบรัสเซลส์หันไปพึ่งธนาคารสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูของเยอรมนี และสำนักงานพัฒนาฝรั่งเศส (AFD) ซึ่งเป็นทั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาที่รัฐเป็นเจ้าของและ CDP ผู้ให้กู้ของรัฐอิตาลี เพื่อเป็นแกนนำในการช่วยเหลือทางการเงินแก่มอนเตเนโกแทนที่จะคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 2% ค่าเงินดอลลาร์ สำหรับหนี้ของจีนอัตราจะคิดเป็น 1% ในสกุลเงินยูโร ระยะเวลาผ่อนผัน 6 ปีและมีการชำระคืน 20 ปี

โดยกระทรวงการคลังของมอนเตเนโกรยังได้มีการยื่นแก้ไขงบประมาณปี 2021 ซึ่งจะใช้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับการรีไฟแนนซ์หรือซื้อคืนหนี้ของรัฐ งบประมาณกำลังอยู่ในการอภิปรายที่ยืดเยื้อในรัฐสภา 81 ที่นั่ง ในการซื้อคืนหรือรีไฟแนนซ์หนี้รัฐบาลสามารถกู้เงินได้มากถึง 900 ล้านยูโรในปี 2021 มีข้อตกลงกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศ การออกพันธบัตรและสินเชื่ออื่น ๆ