ญี่ปุ่นยังคงเป้าหมายงบประมาณไว้เช่นเดิม แต่จะประเมินใหม่ในภายหลัง

0
822

งบประมาณ

รัฐบาลญี่ปุ่นให้คำมั่นที่จะรักษาเป้าหมาย ในการตั้งเกินดุลงบประมาณภายในปีงบประมาณ 2025 แต่มีข้อแม้ว่าเป้าหมายนี้จะได้รับการประเมินใหม่ในปีงบประมาณ 2021 เพราะการระบาดของโควิด-19 ทำให้พบความล่าช้าในการปฏิรูปการคลัง

พิมพ์เขียวนโยบายเศรษฐกิจประจำปีได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างมาก ในการสร้างสมดุลงบประมาณที่ละเอียดอ่อนในการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ หลังเกิดโรคระบาดโควิด – 19 ไปพร้อม ๆ กับการควบคุมภาระหนี้สาธารณะที่หนักที่สุดในโลกอุตสาหกรรมทำให้ญี่ปุ่นกำลังเจองานยากอยู่ ณ ขณะนี้ แต่ในช่วงนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจในพิมพ์เขียวอย่างแน่นอน จะมีการดำเนินไปตามเป้าหมายทางการคลังที่ได้ร่างก่อนหน้านี้ โดยทางรัฐบาลกล่าวว่ามีการตั้งเป้าที่จะนำยอดดุลหลักของประเทศ ไปสู่ส่วนเกินภายในปีงบประมาณ 2025 ในขณะที่พยายามลดอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ลงอย่างมีเสถียรภาพไปด้วย แม้ยากแต่ต้องทำให้ได้ แต่อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลแห่งญี่ปุ่นจะประเมินกรอบเวลาอีกครั้งภายในสิ้นปีงบประมาณ 2021 ในขณะที่จะพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการคลังควบคู่ไปด้วย แต่ทั้ง 2 นี้ก็ยังคงไม่แน่นอน อันเนื่องมาจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด – 19 การนำพิมพ์เขียวนี้ออกมาใช้ต่อได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี พิมพ์เขียวนี้จัดเป็นพื้นฐานสำหรับงบประมาณปี 2021 ที่จะเป็นแบบแผนของงบประมาณถัดไป โดยการอ้างอิงกรอบเวลาลดลงเป็นครั้งแรก เพราะญี่ปุ่นได้ออกโครงการการใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดจากการระบาดครั้งใหญ่

ทางด้านแผนของรัฐบาลมีการทำงานภายใต้กรอบเวลางบประมาณที่ไม่ค่อยมั่นคง เพราะอยู่ภายใต้แรงกดดันจากฝ่ายนิติบัญญัติของพรรครัฐบาล และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศยังคงอ่อนแอ