อดีตประธาน ก.ล.ต. ของสหรัฐ พบความเสี่ยงด้านตลาดที่น่ากังวล

0
397

ความเสี่ยงด้านตลาด

Jay Clayton อดีตกรรมาธิการ ก.ล.ต. และอดีตประธาน ก.ล.ต. ของสหรัฐ พบความเสี่ยงด้านตลาดที่น่ากังวล จากปรากฏการณ์การขายปลีก ทำให้เกิดการถกเถียงกันว่าการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่ตลาดเป็นกุญแจสำคัญจริงหรือไม่ และสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้มากกว่านี้หรือไม่ เพราะนักลงทุนจำนวนมากเข้ามาลงทุนในตลาดนี้โดยมองว่าเป็นการพนันไม่มีการคำนวณถึงความเสี่ยงที่เป็นจริง

พบการลงทุนรายย่อยเติบโตเร็วกว่าการซื้อขายสถาบันในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และในปี 2020 นับตั้งแต่เกิดโรคระบาดใหญ่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 20% ของกิจกรรมการซื้อขายเป็น 35% จัดเป็นปรากฏการณ์ถาวรและนักลงทุนรายย่อยมีความสำคัญต่อตลาดอย่างมาก และตลาดก็มีความสำคัญต่อนักลงทุนรายย่อยเช่นกัน ส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนให้ครัวเรือนอเมริกันจำนวนมากขึ้นลงทุนในตลาด มีบางคำถามที่น่าสงสัย คือ ทำไมสำนักงาน ก.ล.ต. จึงไม่สามารถปกป้องนักลงทุนได้ โดยข้อกังวลใหญ่ประการหนึ่งที่พบได้มากคือนักลงทุนรายย่อยไม่ทราบว่าสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจน้อยเพียงใดในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปให้แก่นักลงทุน แท้จริงแล้วงานของ ก.ล.ต. คือ การสื่อสารในตลาดการลงทุน และเป็นการทำให้แน่ใจว่าเมื่อบริษัทต่าง ๆ ได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ จะต้องไม่ทำให้เข้าเกิดความใจผิดและมีการเปิดเผยอย่างเป็นธรรม แต่ไม่ใช่หน้าที่ของ ก.ล.ต. ในการควบคุมราคา

ทำให้นักลงทุนต้องศึกษาการลงทุนให้ดี ๆ ใช้บริการกับบริษัทมีความรับผิดชอบทางกฎหมายที่สำคัญ ๆ จัดการลงทุนกับบริษัทมหาชน และนักลงทุนจำเป็นต้องเข้าใจว่าการลงทุนในตลาดคือออะไรเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนลงทุน