สิงคโปร์จัดการจัดหาเงินทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

0
385

สิงคโปร์

สิงคโปร์เดินหน้าสร้างตลาดการเงินสีเขียวที่เฟื่องฟู ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบระดับโลกที่เข้มงวดขึ้น เพื่อทำให้แน่ใจว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนและโลกใบนี้ บริษัทต่าง ๆ อยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทำให้กระตุ้นทำให้เกิดการลงทุนในเครื่องมือทางการเงิน เช่น พันธบัตรสีเขียวและคาร์บอนเครดิต สำหรับการออกพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นมีการเชื่อมโยงกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม, สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 69 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021

โดยเงินที่ได้จากพันธบัตรเหล่านี้ควรนำไปเป็นทุนสนับสนุนโครงการที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่มาตรฐานการจัดอันดับและตัวชี้วัดนั้นแตกต่างกันอย่างมาก ทำให้เป็นการยากที่จะตัดสินคุณภาพของการลงทุนที่ยั่งยืน โดยหนึ่งในการตั้งกฎคือผ่านอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ บางบริษัทพยายามจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิต ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาได้ แต่ด้วยความที่ตลาดคาร์บอนเครดิตไม่เป็นระเบียบ, ขาดความโปร่งใส และสินเชื่อบางส่วนไม่ได้ส่งผลให้มีการปล่อยมลพิษลดลงอย่างมีนัยสำคัญเท่าไหร่นัก ทำให้เป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักอย่างมาก ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ดังนั้นจึงต้องก้าวล้ำกว่าใครในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนระดับโลกและตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ดังนั้นถ้าสามารถยกระดับมาตรฐานที่ดีขึ้นและนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นแก่นักลงทุนและผู้ออกบัตร และจะมีตลาดคาร์บอนเครดิตที่ดีขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น