มีการเรียกร้องให้ไบเดนยกเลิกการห้ามเดินทางในยุโรปเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

0
710

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

​​ฝ่ายบริหารของไบเดนกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนัก จากกลุ่มธุรกิจหลักและนักการทูต เพราะต้องการให้ยกเลิกการห้ามการเดินทางของชาวยุโรป การลงทุนจากทวีปนี้ในสหรัฐอเมริกาลดลงเกือบ 1 ใน 3 ในปี 2020 ทางด้านประเทศต่าง ๆ  ในสหภาพยุโรปได้เปิดพรมแดนต้อนรับชาวอเมริกัน ที่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือมีผลตรวจเป็นลบสำหรับ COVID-19 แต่สหรัฐฯ กลับไม่ตอบสนองเรื่องธุรกิจมากนัก ทำให้มีการเรียกร้องให้วอชิงตันอนุญาตให้นักเดินทางชาวยุโรปเดินทางโดยเร็วที่สุด

การเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างปลอดภัย จัดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยการมีส่วนร่วมทางธุรกิจแบบตัวต่อตัว และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการสร้างงานสำหรับชาวอเมริกันทั่วประเทศ นักเดินทางจากเขตเชงเก้น, สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์จะถูกสั่งห้ามเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 แต่อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเปิดฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างปลอดภัยเช่นกัน ทางสหภาพยุโรปเน้นย้ำเสมอว่า ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคีนั้นมีความยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยคาดว่าเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 42 ของทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลก และการค้าสินค้าและบริการทั่วโลก แต่นอกเหนือจากการค้าแล้ว การลงทุนมหาศาลก็ยังอยู่ในความเสี่ยงระดับสูง

โดยการลงทุนร่วมกันจะทำให้เกิดการกระตุ้นที่แท้จริงของเศรษฐกิจข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก การลงทุนร่วมกัน กลายเป็นสิ่งจำเป็นต่องานและความเจริญรุ่งเรืองในสหรัฐฯ และยุโรป ในขณะที่การฉีดวัคซีนแพร่หลายมากขึ้น ทำให้ถึงเวลาที่ต้องใช้กลยุทธ์การเปิดประเทศใหม่ เพื่อประโยชน์ของทั้งเศรษฐกิจและประชาชนที่ต้องเดินทางข้ามประเทศ