จีนกำหนดเครื่องหมาย 25% ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

0
457

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

ต้นไม้จำนวนมากถูกยกขึ้นด้วยปั้นจั่นก่อนจะนำไปวางบนรถบรรทุก พร้อมขนไปยังที่ดินป่าไม้เชิงพาณิชย์ของรัฐ Toudunying ในหมู่บ้านใกล้ขอบทะเลทรายโกบี ในเขตชานเมือง Wuwei มณฑลกานซู่ ประเทศจีน จีนได้กำหนดพื้นที่ 25% ของพื้นที่อนุรักษ์ระบบนิเวศบนบก โดยจำกัดการพัฒนาและกิจกรรมของมนุษย์ เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร

กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ได้การรับมอบหมายให้ระบุพื้นที่ที่ต้องการการปกป้องเมื่อทศวรรษที่แล้ว เมื่อรัฐบาลออกมายอมรับว่าด้วยการพัฒนาที่ไม่ลงตัวมานานหลายทศวรรษ ทำให้เกิดความปลอดภัยทางนิเวศวิทยาอยู่ภายใต้ความตึงเครียดที่รุนแรง Cui Shuhong ผู้อำนวยการจากกรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และนิเวศวิทยาของกระทรวงกล่าวในการแถลงข่าว เมื่อมีการประกาศว่าเส้นสีแดงจะถูกวาดรอบโซนที่ทำหน้าที่สำคัญทางนิเวศวิทยา และพื้นที่ที่มีทั้งความอ่อนไหวและอ่อนแอมาพร้อมกับภูมิภาคที่สำคัญสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ ทางจีนจะมีการกำหนดขอบเขตและปกป้องเส้นสีแดงที่ปกป้องระบบนิเวศอย่างเคร่งครัด และยังมีการควบคุมการละเมิดสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ที่สำคัญของประชาชน

ในปี 2017 ทางรัฐบาลกลางได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีหน้าที่ปกป้องพื้นที่ที่กำหนด และต่อมาได้สั่งให้มีการปราบปรามอย่างต่อเนื่องในโรงงานอุตสาหกรรม, ฟาร์ม, โรงสุกร หรือแม้แต่บ้านพักอาศัยที่สร้างขึ้นภายในเส้นสีแดง ระดับนานาชาติมีความพยายามในการปกป้องสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยกระดับสภาพอากาศให้ดีขึ้น เพื่อสร้างพลังงานสะอาดให้แก่โลกเนื่องจากพลังงานเก่าจะเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว และจะถูกแบนในอนาคต ทางการจีนจึงเร่งพัฒนาในครั้งนี้เพราะเป็นประเทศที่ใหญ่ และมีการปล่อยพลังงานสกปรกเยอะมากกว่าประเทศอื่น ๆ