วิเคราะห์สถานการณ์เงินเฟ้อภายใต้การฟื้นตัวของโลก

0
448

ในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังเร่งฟื้นตัว แต่ดันพบแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังก่อตัวขึ้น และการเพิ่มขึ้นของราคากำลังเคลื่อนตัวไปตามกระแสน้ำ ในหลาย ๆ ตลาดการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ ทำให้เกิดความเครียดมากขึ้น เกี่ยวกับอุปทานที่ จำกัด การระบาดและผลักดันราคาให้สูงขึ้น ดัชนีราคาวัสดุ (MPI) พุ่งขึ้น 40% ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2020 ซึ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2014 แรงกดดันด้านเงินเฟ้อมาจากทุกด้าน รวมถึงการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานความยืดหยุ่นในอุปสงค์ของผู้บริโภคและที่สำคัญที่สุดการสนับสนุนจากรัฐบาลและธนาคารกลาง

ความพยายามในการแก้ไขประการแรก คือ ซัพพลายเออร์ต้องรับมือกับความต้องการเร่งด่วน ในขณะที่ต้องเผชิญกับการขาดแคลนอุปทาน และความแออัดของท่าเรือทั่วโลก ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกยังคงหยุดชะงักเป็นปีที่ 2 ของการระบาด และการแก้ไขทางที่ 2 คือ รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนทางการเงินจำนวนมาก เพื่อหล่อเลี้ยงธนาคารกลางให้เมีสภาพคล่องเข้าสู่ตลาดผ่านอัตราดอกเบี้ยและการซื้อสินทรัพย์เป็นศูนย์ ส่วนปัญหาประการที่ 3 การออมของครัวเรือนเพิ่มขึ้นในปี 2020เนื่องจากผู้บริโภคสะสมเงินออมมากขึ้น ประชาชนต้องรัดเข็มขัดเพื่อตอบสนองต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ แต่ ในขณะที่การระบาดของโรคบรรเทาลง และความต้องการบริการที่ถูกเก็บกดไว้ได้ถูกปล่อยออกมา การประหยัดเหล่านี้รวมถึงมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่อาศัย และมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งสามารถผลักดันให้อุปสงค์ของผู้บริโภคฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ดังนั้นอัตราเงินเฟ้อจึงมากกว่าที่คาดการณ์

GDP คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.1% ในปี 2022 และ 4.3% ในปี 2023 ก่อนที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้น 3.1% ในปี 2024 จีนแผ่นดินใหญ่เป็นผู้นำการขยายตัวไปทั่วโลก ในขณะที่ยุโรปและละตินอเมริกากำลังล้าหลัง เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ต่อสู้อย่างหนัก เพื่อควบคุมไวรัสโควิด -19 ในขณะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อของราคาปีต่อปี (y / y) จะดีขึ้น และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นจะถูกส่งต่อไปตามห่วงโซ่อุปทาน ราคาผู้ผลิตทั่วโลกจะเปลี่ยนจากที่ลดลง 1.0% ในปี 2020 เป็นเพิ่มขึ้น 4.5% ในปี 2023 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภคทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 2.1% ในปี 2020 เป็น 2.8% ในปี 2021