สหรัฐฯ หยุดยั้งการประกาศใช้เงินเวียดนาม, สวิตเซอร์แลนด์ และไต้หวัน

0
824

กระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าเวียดนาม, สวิตเซอร์แลนด์ และไต้หวัน ได้ปรับลดเกณฑ์สำหรับการจัดการสกุลเงิน ภายใต้กฎหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาในปี 2015 แต่ถึงกระนั้นก็มีการละเว้นจากการตราอย่างเป็นทางการ ว่าเป็นผู้ควบคุมภายใต้กฎหมายแยกต่างหาก ในรายงานการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำครึ่งปีฉบับแรก ที่ออกแบบโดย Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า

กระทรวงการคลังกล่าวว่าจะเพิ่มการยกระดับความผูกพันธ์ กับไต้หวันและดำเนินการพูดคุยกับเวียดนามและสวิตเซอร์แลนด์ต่อไป การคลังยังกล่าวต่อว่าไต้หวัน, เวียดนาม และสวิตเซอร์แลนด์เกินเกณฑ์สกุลเงินปี 2015 ในช่วงปี 2020 ซึ่งเกินดุลการค้าทวิภาคีกับสหรัฐฯมากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ การแทรกแซงเงินตราต่างประเทศเกิน 2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และเกินดุลบัญชีเดินสะพัดทั่วโลกเกิน 2% ของ GDP

ถึงแม้จะมีการค้นพบนี้แต่กระทรวงการคลังก็ยังไม่อาจเดิมพัน ภายใต้กฎหมายปี 1988 ก่อนหน้านี้ สรุปได้ว่าเวียดนาม, สวิตเซอร์แลนด์ หรือไต้หวัน มีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินของประเทศตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการค้าหรือป้องกันการปรับดุลการชำระเงิน โดยการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นนี้ยังรวมถึงการเจรจาอย่างเป็นทางการ เพื่อกระตุ้นให้เวียดนาม, สวิตเซอร์แลนด์ และไต้หวัน พัฒนาแผนโดยมีการดำเนินการเฉพาะเพื่อแก้ไขสาเหตุพื้นฐานของการลดค่าเงินและความไม่สมดุลภายนอก และการเจรจายังจะช่วยทำให้กระทรวงการคลัง ระบุเหตุผลของคู่ค้าทั้ง 3 ในการดำเนินการแทรกแซงตลาดสกุลเงินที่สำคัญอีกด้วย

ทางด้านไต้หวันกระทรวงการคลังกล่าวว่าจะเริ่มการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการบังคับใช้ทางการค้าอย่างเข้มงวด ในปี 2015 โดยคาดว่าการพูดคุยอย่างเหล่านี้จะช่วยตรวจสอบว่าไต้หวันปรับเปลี่ยนสกุลเงินดังเช่นที่เคยเกิดในปี 1988 ได้หรือไม่