เวียดนามขึ้นภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดในการนำเข้าน้ำตาลจากไทย  

0
896

การนำเข้าน้ำตาล

เวียดนามจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อออกมาต้านทานการทุ่มตลาดจำนวน 47.64% ให้กับผลิตภัณฑ์น้ำตาลบางชนิดที่มาจากประเทศไทย เป็นระยะเวลานาน 5 ปี เพื่อนำมาทดแทนภาษีชั่วคราวซึ่งมีการเปิดบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ ทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของประเทศออกมาผลักดันโครงการในครั้งนี้

โดยการตัดสินใจในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกระทรวง มีความพยายามในการสอบสวนการทุ่มตลาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีการเริ่มต้นในการตรวจสอบในเดือนกันยายนปี 2020 จากการตรวจสอบอุตสาหกรรมภายในประเทศ สำหรับการสอบสวนระยะเวลาอันยาวนี้แสดงให้เห็นว่า การขนส่งน้ำตาลที่ได้รับเงินอุดหนุนจากประเทศไทย มีจำนวนเพิ่มขึ้น 330.4 เปอร์เซ็นต์กลายเป็นจำนวน 1.3 ล้านตันในปี 2020 และมีการพบว่าการนำเข้าน้ำตาลจากประเทศไทย กำลังเข้ามาทำลายอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดเก็บภาษีน้ำตาลไทยชั่วคราว จำนวนร้อยละ 33.88 ในเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตามในขั้นต้นสถานทูตประเทศในเวียดนาม จะพยายามตอบโต้ด้วยการยื่นคำคัดค้านพร้อมทั้งขอให้เวียดนามดำเนินการเปิดการสอบสวนอีกครั้ง เพื่อเร่งทบทวนมาตรการอีกครั้งในปี 2021 แต่จากสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ไม่ได้มีการเจรจาอย่างดีมากพอ เพราะก็ยังคงพะวงในเรื่องของการจัดการโรคไวรัสด้วยเช่นเดียวกัน

ทางประเทศไทยจะร้องขอให้เวียดนามคิดทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งในปี 2021 และทำการเปิดการสอบสวนใหม่ เพื่อยืนยันว่าขอให้เวียดนามมีการลดภาษี ทางประเทศเวียดนามยกเลิกอากรขาเข้าจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2020 ตามความตกลงการค้าอาเซียนซึ่งทางด้านประเทศไทยก็พยายามแก้ไขในเรื่องนี้ แต่ก็ไม่ได้แก้ไขได้แบบง่าย ๆ