พลังงานของโลหะ ที่พร้อมพัฒนาขึ้นในอนาคต

0
693

พลังงานของโลหะ

พบแรงหนุนทางด้านความคาดหวังของอุปสงค์ที่แข็งแกร่งที่เกี่ยวกับโลหะ โดยโลกพยายามเลิกที่จะพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยราคาโลหะในอุตสาหกรรมจำนวนมากพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่จากราคาที่สูงขึ้นในอนาคตทำให้พบกับแนวโน้มที่จะจำกัดเฉพาะการเปลี่ยนผ่านพลังงานบางประเภทเท่านั้น อีกทั้งยังพบกับการขาดแคลนวัสดุในเวลาที่ต่างกัน มีการพบว่าโลหะจะมีการเปลี่ยนถ่ายพลังงานครั้งใหญ่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

จากการผ่อนคลายข้อจำกัดของไวรัสโควิด – 19 และความต้องการการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับโลหะอุตสาหกรรมได้จุดชนวนการเก็งกำไรที่เย็นลง ราคาทองแดง, อะลูมิเนียม และดีบุกยังคงอยู่เหนือระดับที่ ความต้องการทองแดงจากพลังงานหมุนเวียน, การจัดเก็บและการส่งพลังงาน, ยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเป็น 8.6 ล้านตันในปี 2025 จากระดับปี 2020 ภายใต้การควบคุมที่จำกัดภาวะโลกร้อนให้ต่ำกว่า 2˚C มีการคาดการณ์ว่า 15.1 ล้านตัน จะถูกใช้ไปในการใช้งานการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในปี 2030 นอกจากนี้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม, สังคม และธรรมาภิบาล การลงทุนด้านทรัพยากรที่ประเทศต่าง ๆ ตั้งเป้าที่จะกดรายได้ของคนงานเหมืองที่มากขึ้นก็เป็นอุปสรรคเช่นกัน โดยดีบุกเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน ซึ่งจะกลายมาเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการระยะยาวที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโลหะบัดกรี

ความต้องการดีบุกระดับนานาชาติเกือบ 50% ซึ่งมีการประมาณการอยู่ที่ 340,000 ตันในปีนี้ ซึ่งมาจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจที่ต้องการคาร์บอนต่ำ ถ้าไม่มีดีบุกอิเล็กตรอนจะไม่ไหลและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจะไม่ชาร์จ