ราคาน้ำมันพุ่งถึงแม้การบริโภคยังคงต่ำกว่าแนวโน้มก็ตาม

0
949

ราคาน้ำมัน

สำหรับปริมาณการใช้น้ำมันทั่วโลก มีการคาดการณ์ว่าจะกลับสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาด ภายในไตรมาสแรกของ 2022โดยได้รับแรงหนุนมาจากการขยายตัวที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมการผลิต และการขนส่งสินค้าทั่วโลก คาดว่าการเปิดประเทศเศรษฐกิจหลักจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

โดยการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากทั้ง คนงานเหมือง, ผู้ผลิต, บริษัทขนส่งและรถบรรทุก รวมถึงผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ปริมาณการใช้ของเหลวทั่วโลกรวมถึงเชื้อเพลิงชีวภาพ คาดว่าจะสูงถึง 100.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในเดือนมีนาคม 2022 คาดว่าการบริโภคทั่วโลกจะกลับมาฟื้นตัวภายในเวลาไม่ถึง 2 ปี หลังจากที่ลดลงเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์หรือ 20 ล้านบาร์เรลต่อ พบว่าการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้น้ำมันส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการนำวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีไปฉีดอย่างรวดเร็วในยุโรปและอเมริกาเหนือ ถึงแม้หลังจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งที่คาดการณ์ไว้ การบริโภคทั่วโลกยังคงคาดว่าจะมากกว่า 2% หรือ 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยช่องว่างระหว่างการคาดการณ์และแนวโน้มการบริโภคก่อนเกิดการระบาดจะกำหนดผลระยะยาวที่เกิดจากโควิด – 19  และยังมีการควบคุมการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ผลที่ตามมาจากการแพร่ระบาดจะทำให้อุตสาหกรรมน้ำมันต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 30 เดือน ของการเติบโตของผลผลิตตามปกติ และต้องชดเชยด้วยราคาที่ต่ำกว่าเพื่อกระตุ้นการบริโภคและควบคุมการผลิต

โดยการเพิ่มขึ้นของราคาเบรนท์ ณ ขณะนี้มีราคาประมาณ 75 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาพร้อมราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีก่อนเกิดโรคระบาด จำนวน 58 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนเกิดโรคระบาด