เกาหลีใต้ใช้ประมาณพิเศษ 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและสร้างงาน

0
825

ธุรกิจขนาดเล็ก

เกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยงบประมาณเสริมจำนวน 33 ล้านล้านวอน (29.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อนำมาใช้สำหรับการใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกงบประมาณประจำปี เพื่อนำมาบรรเทาการตกทุกข์ได้ยากจากโรคระบาดในครัวเรือน, ช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก และสร้างงาน

กระทรวงการคลังแห่งเกาหลีใต้ออกมากล่าวว่า รัฐบาลคาดว่าจะเพิ่มงานใหม่ 164,000 ตำแหน่ง โดยใช้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนจากรายได้ภาษีพิเศษที่รัฐบาลเกาหลีคาดว่าจะรวบรวมได้ในปี 2021 นี้อย่างไรก็ตามงบประมาณเพิ่มเติมนี้ยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามดิ้นรนเพื่อฟื้นฟูการสนับสนุนจากสาธารณะ ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2022 และในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศเกาหลีเตรียมที่จะกระชับนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีสัญญาณที่ชัดเจนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจขนาดเล็ก และผู้ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดต่อการติดเชื้อก็ยังคงดำเนินต่อไป ดังนั้นจึงถึงเวลาที่นโยบายการคลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอีกครั้ง งบประมาณเพิ่มเติมประมาณ 15.7 ล้านล้านวอน จะถูกนำไปใช้สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและแจกเงินสดให้ครัวเรือน ขณะที่จัดสรรเงิน 2.6 ล้านล้านวอน จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้หางานที่ประสบปัญหาเพราะยังต้องใช้เงินเลี้ยงชีพในช่วงที่ยังหางานทำไม่ได้ต่อไป

นอกจากนี้ทางรัฐบาลจะยังคงใช้งบประมาณพิเศษ 4.4 ล้านล้านวอน เพื่อซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข้ามามากขึ้นเพิ่มภูมิคุ้มกัน และเพิ่มการทดสอบไวรัสโควิด – 19 เพิ่มขึ้นอีกด้วย กระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลจะใช้รายได้ภาษีส่วนเกินจำนวน 31.5 ล้านล้านวอนเพื่อใช้เป็นทุนค่าใช้จ่าย