130 ประเทศคืนภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกที่ 15%

0
396

นิติบุคคล

ประเทศส่วนใหญ่มีการเดินหน้าเจรจาเรื่องการเก็บภาษีข้ามพรมแดนของบริษัทข้ามชาติทั่วโลก ที่ได้ออกมาสนับสนุนแผนสำหรับกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับสถานที่จัดเก็บภาษีและอัตราภาษีอย่างน้อยร้อยละ 15 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในปารีส เป็นเจ้าภาพการเจรจาออกมากล่าวว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลก อย่างน้อยร้อยละ 15 อาจส่งผลทำให้ได้รับรายได้จากภาษีทั่วโลกเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์

พบว่า 130 ประเทศ คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 90 ของ GDP ทั่วโลก กฎใหม่เกี่ยวกับสถานที่เก็บภาษีจากบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ที่สุด จะเปลี่ยนการเก็บภาษีจากผลกำไรมากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ไปยังประเทศที่ได้รับผลกำไร โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกมาระบุในถ้อยแถลงว่า จากการเก็บภาษีขั้นต่ำทั่วโลกส่งผลทำให้บรรษัทข้ามชาติต่าง ๆ จะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้อีก เพื่อที่จะผลักดันอัตราภาษีให้ต่ำลง ซึ่งจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจ่ายส่วนแบ่งที่ยุติธรรมได้อีกต่อไป โดยจะเป็นการซ่อนผลกำไรที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ ในเขตอำนาจศาลที่มีภาษีต่ำกว่าได้อีก แหล่งข่าวเผยว่ามีการเจรจาที่ยากลำบากเพื่อขอให้ปักกิ่งเข้าร่วม โดยภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำไม่ได้กำหนดให้ประเทศต่าง ๆ กำหนดอัตราตามราคาที่ตกลงกันไว้ แต่ให้สิทธิ์ประเทศอื่น ๆ ในการเรียกเก็บภาษีขั้นต่ำจากรายได้ของบริษัทที่มาจากประเทศที่มีอัตราที่ต่ำกว่า

กลุ่มประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าทั้ง 7 แห่ง ตกลงกันในเดือนมิถุนายนว่าจะมีอัตราภาษีขั้นต่ำอย่างน้อยร้อยละ 15 ด้วยข้อตกลงที่กว้างขึ้นจะส่งไปที่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก 20 ประเทศเพื่อรับรองทางการเมืองในการประชุมที่เวนิสในสัปดาห์หน้า