เงินเดือนและค่าจ้างเฉลี่ยของชาวมาเลเซียลดลง 9% ในปี 2020 ซึ่งลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2010

0
818

ชาวมาเลเซีย

ข้อมูลล่าสุดจากกรมสถิติมาเลเซีย ออกมาเปิดเผยว่าเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือนเฉลี่ยของชาวมาเลเซีย ในปี 2020 ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2019 รายงานการสำรวจเงินเดือนและค่าจ้างประจำปี 2020 เปิดเผยว่าตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือ 2,933 ริงกิต (US$698) ในปี 2020 จาก 3,224 ริงกิตในปี 2019 จัดเป็นครั้งแรกที่เงินเดือนและค่าแรงเฉลี่ยลดลงนับตั้งแต่ข้อมูลชุดแรกเริ่มขึ้นในปี 2010

เงินเดือนและค่าจ้างเฉลี่ยของชาวมาเลเซียลดลง 15.6% จาก 2,442 ริงกิตในปี 2019 เป็น 2,062 ริงกิตในปี 2020 ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมโดยการวัดเงินเดือนที่ได้รับจากชาวมาเลเซียซึ่งเป็นพนักงานเต็มเวลา ทั้งในภาครัฐและเอกชน การระบาดใหญ่ของ COVID-19 เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จำนวนเงินลดลง ตลอดปี 2020 ตลาดแรงงานของมาเลเซียประสบโมเมนตัมที่ไม่สม่ำเสมอ หลังจากวิกฤตสุขภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการสูญเสียงานรวมถึงการยกเลิกหรือการแช่แข็งของการจ้างงานใหม่ซึ่งส่งผลให้การจ้างงานทั้งหมด ระเบียบการด้านสุขภาพที่เข้มงวดที่ทำให้หลายบริษัทมีเวลาทำการที่จำกัดส่งผลทำให้ชั่วโมงการทำงานของพนักงานลดลง พบสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันของค่าจ้างที่ลดลงเนื่องจากโควิด-19 ทั่วโลก โดยอ้างจากรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เกี่ยวกับแนวโน้มที่ลดลงในระดับหรืออัตราการเติบโตของค่าจ้างเฉลี่ยสำหรับประเทศ 2 ใน 3 ของโลก รวมทั้งญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร ประเทศต่าง ๆ ที่ใช้มาตรการรักษาตำแหน่งงานสามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้ แม้ว่าเงินเดือนและค่าแรงจะต่ำลง และสามารถบรรเทาการตกงานได้ในเวลาต่อมา

มาเลเซียประสบกับสถานการณ์เดียวกัน โดยมีการพบเงินอุดหนุนค่าจ้างและโปรแกรมการรักษาการจ้างงานได้ช่วยบรรเทาผลกระทบของการสูญเสียงานในปี 2020